ประโยชน์ของการติดฟิล์ม อาคาร

ประโยชน์ฟิล์มอาคาร

1.ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนจากแสงแดด
ฟิมล์ติดอาคารจะทำหน้าที่ลดแสงแดดที่จะส่องเข้ามาในอาคาร ซึงปัจจุบันเทคโนโลยีของฟิมล์ได้มีการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพสูง มีส่วนประกอบ ของโลหะ ทองแดง นิเกิ้ล ไอสารอลิมินั่ม ช่วยลดความร้อนได้สูงยิ่งขึ้น
2.ลดแสงจ้าในอาคาร
ทำให้ภายในอาคารมีแสงที่เหมาะสม รู้สึกสบายตาในขณะทำงาน หรือพักผ่อน

3.ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสียูวี
ฟิล์มติดอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกัน รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสียูวี ได้มาถึง 99% จึ่งสามารถป้องกัน สีภายในอาคาร เฟอร์นิเจอร์ ต่าง ไม่ให้สีซีดจางให้ได้รับความเสียหาย
4.ป้องกันอันตรายจากกระแตก และช่วยยึดผิวกระจกให้มีความยืดหยุ่น
คุณสมบัติของฟิล์มติดอาคาร มีความเหนียวช่วยยึดกระจกที่แตก ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้พักอาศัย เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และเพิ่มความมั่งคงแข็งแรงให้กับให้กับกระจกอาคาร ซึ่งอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยจากลมพายุ ซึ่งปัจจุบันภัยธรรมชาติทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะ บ้านหรืออาคารสูงความได้รับการติดตั้งฟิล์มที่ดี และมีคุณภาพสูง
5.ทำให้อาคาร ที่พักอาศัยมีความเป็นส่วนตัว
ฟิล์มติดอาคาร สามารถป้องกันการมองเห็นจากภายนอกได้ เพิ่มความเป็นส่วนตัว และผู้พักอาศัยสามารถมองสภาพแวดล้อมภายนอกได้ ในเวลาพักผ่อน
6.ช่วยประหยัดพลังงาน
การติดฟิล์มอาคารจะช่วยให้อุณหภมูิภายในอาคารลดลง รู้สึกเย็นสบาย ไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศทำหนักตลอดเวลา ทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าลด ช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก
7.ประโยชน์ด้านความสวยงาม
ประโยชน์ของการการติดฟิล์ม ที่สำคัญอีกอย่าง คือ ด้านความสวยงาม ซึ่งถ้าหากเราไม่มีการติดฟิล์ม บ้านหรืออาคาร อาจดูไม่มีความโดดเด่น ดูไม่น่าดึงดูดหรือน่าสนใจ โดยเฉพาะอาคารที่เป็นธุรกิจแล้ว เราต้องทำให้อาคารดูเด่น และเป็นที่จดจำ ของผู้ที่พบเห็น

ประโยชน์ฟิล์มติดอาคาร
ประโยชน์ฟิล์มติดอาคาร