ฟิล์มเรืองแสง หมุดสะท้อนแสง ป้ายจราจร

ฟิล์มเรืองแสง ผลิตภัณฑ์ และการใช้งานฟิล์มเรืองแสงการใช้งาน : ป้ายทางหนีไฟ ติดเป็นเส้นนาทาง เพื่อไปสู่ทางหนีไฟ• ป้ายทางหนีไฟ ถังดับเพลิง• เทปมีขนาดหน้ากว้าง 1” และ 2” ยาว 10 หลา สาหรับเส้นนาทาง• สามารถเก็บพลังงานแสงในเวลากลางวัน แล้วเรืองแสงได้เมื่อไฟดับ เทปเพื่อความปลอดภัยการใช้งาน : ติดบริเวณบันไดเลื่อน หากมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ ช่วยให้มองเห็นได้... อ่านเพิ่ม | แชร์บทความนี้