ติดตั้งฟิล์มอาคาร 3M ที่ได้รับความไว้วางใจ จาก TREE CONDO

ติดตั้งฟิล์มอาคาร 3M ที่ได้รับความไว้วางใจ จาก TREE CONDO

ติดตั้งฟิล์มอาคาร Condominium TREE CONDO โดยเลือกใช้ฟิล์ม 3M ติดอาคารรุ่น NV25 Night Vision (ไนท์เวอร์ชั่น) หลังการติด เพื่อความสวยงามและความเป็นส่วยตัว

 ข้อมูล : การติดตั้งฟิล์ม

ประเภทที่พักอาศัย : Condominium

โครงการ : TREE CONDO

สาขา (ของโครงการ) : เอกมัย

เขต : คลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รุ่นฟิล์มที่ติดตั้ง : NV35