ติดฟิล์มอาคาร 3เอ็ม ห้องสมุด อาเซียน

ติดฟิล์มอาคาร 3เอ็ม ห้องสมุด อาเซียน เพื่อรองรับผู้ใช้บริการ

ติดฟิล์มอาคาร 3เอ็ม ห้องสมุด

ติดฟิล์มอาคาร 3เอ็ม

ติดฟิล์มอาคาร 3เอ็ม ห้องสมุดอาเซียน เลือกใช้ฟิล์มติดอาคาร 3M ทางทีมช่างของเราได้เลือกฟิล์มที่เหมาะสมกับอาคาร ซึ่งเป็นห้องสมุดเราจึงคำนึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการติดฟิล์ม เช่น ฟิล์มที่สามารถลดความร้อนจะภายนอกได้ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาให้ห้องสมุดเย็นสบายสำหรับการค้นหาความรู้ และลดการใช้พลังงานภายในอาคาร เลือกฟิล์มฟิล์มที่สามารถกรองแสงได้ดี ไม่มืดจนเกินไป สว่างจนเกินไป เพื่อให้การอ่านหนังสือ นั้นดูสบายตาไม่เมื่อยล้าสายตามากจนเกินไป

« ของ 2 »