ติดฟิล์มอาคาร 3M The Room 69 สุขุมวิท

ติดฟิล์มอาคาร 3M The Room 69 สุขุมวิท โดยใช้ฟิล์ม 3 เอ็ม รุ่น 3M Scotchtint Film NV25

ติดฟิล์มอาคาร 3M