ติดฟิล์มกระจก ยูวี บ้าน ป้องกันความร้อน

ติดฟิล์มกระจก หมู่บ้านคาซารีเจ้นพระราม 5 ราชพฤกษ์

ฟิล์มกระจก เลือกใช้ฟิล์ม์ Nippon Film UV cut 400 model UV 15. จำนวน 420 ตารางฟุต

ฟิล์มกระจก UV Premium เป็น UV Cut ที่ผ่านการ Coding UV Premium มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถป้องกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม ป้องกันแสง UV A ซึ่งฟิล์มทั่วไปไม่สามารถทำได้ ลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับผิว ป้องกันมะเร็งผิวหนัง ลดความความเสี่ยง การเสียหายภายในอาคาร เช่น ปกป้อง  ฟอร์นิเจอร์  และยืดอายุการใช้งาน  ฟอร์นิเจอร์

ฟิล์มกระจก
ฟิล์มกระจก
  • รังสี UV-A มีลักษณะความยาวคลื่นระหว่าง 315 ถึง 380 นาโนเมตร รังสีความยาวคลื่นช่วงนี้ในแสงแดดมีผลทำให้ผิวหนังกลายเป็นสีน้ำตาลที่เรียกว่า ผิวสี Tan ซึ่งเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยว ฝั่งตะวันตก หรือโซนยุโรบ ชื่นชอบซึ่งในระดับนี้ก็ถือว่ายังไม่เปป็นอันตรายต่อผิวหนัง
  • รังสี UV-B  มีลักษณะความยาวคลื่นระหว่าง 280 ถึง 315 นาโนเมตร เริ่มมีความอันตรายกับผิวของมนุษย์ เช่นทำให้ผิวหนังของมนุษย์ไหม้ได้ ทำให้การมองเห็นมีคุณภาพที่ต่ำลง เช่น สายตาได้รับแสงสว่างสะท้อนจ้ามากเกินไปจนทำให้เกิดอาการมองไม่เห็นชั่วคราวที่เรียกว่า Snow Blindness แต่ถ้าเป็นมาก ๆ ก็อาจทำให้ตาบอดได้ ซึ่งบ้านเราในประเทศไทยอาจจะไม่พบ เนื่องจากไทย ไม่มีหิมะตก
  • รังสี UV-C มีลักษณะความยาวคลื่นระหว่าง 200 ถึง 280 นาโนเมตร  เป็นรังสีที่มีความอันตรายมาก เช่น อาจทำให้ตาของมนุษฐ์บอดได้ มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังที่สูง ซึ่งอาจมีชั้นโอโซนซึ่งห่อหุ้มบรรยากาศของโลกช่วยตัดรังสียูวีกลุ่มนี้ไว้ได้เป็นส่วนมาก แต่ก็อาจไม่เพียงพอ เนื่องจากมนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้ชั้นบรรยากาศ ลดลง หรือหายไป