ฟิล์มเรืองแสง หมุดสะท้อนแสง ป้ายจราจร

ฟิล์มเรืองแสง ผลิตภัณฑ์ และการใช้งาน

จำหน่าย ฟิล์มเรืองแสง หมุดสะท้อนแสง ป้ายจราจร สามารถสะท้อนแสงในที่มืด เพื่อใช้แบ่งช่องการจราจร ที่จอดรถ ใช้งานได้ทั้ง งานภายในและภายนอกอาคาร
ฟิล์มเรืองแสง
การใช้งาน : ป้ายทางหนีไฟ ติดเป็นเส้นนาทาง เพื่อไปสู่ทางหนีไฟ
• ป้ายทางหนีไฟ ถังดับเพลิง
• เทปมีขนาดหน้ากว้าง 1” และ 2” ยาว 10 หลา สาหรับเส้นนาทาง
• สามารถเก็บพลังงานแสงในเวลากลางวัน แล้วเรืองแสงได้เมื่อไฟดับ

เทปเพื่อความปลอดภัย
การใช้งาน : ติดบริเวณบันไดเลื่อน หากมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ ช่วยให้มองเห็นได้ มี 2 รุ่น เลือกใช้ คือ

• แถบสะท้อนแสงสีเหลือง ขนาด 53.5 มม. ยาว 50 เมตร สะท้อนแสง ด้วยไฟฉาย
• ฟิล์มเรืองแสง ขนาด 1” หรือ 2” ยาว 10 หลา เรืองแสงได้เมื่อไฟดับ

ป้ายจราจร
การใช้งาน : ป้ายต่างๆ ทัง้ งานภายในและภายนอกอาคาร
• วัสดุแผ่นสะท้อนแสง สามารถสะท้อนแสงในที่มืด เวลากลางคืนด้วยไฟหน้ารถ ไฟฉาย
• มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ 1, 3, 5 หรือ 10 ปี

เทปเส้นจราจร
การใช้งาน : เส้นจราจรบนถนน แบ่งช่องที่จอดรถ ทาเครื่องหมายบนถนน เครื่องหมายลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ใช้งานได้ทัั้ง งานภายในและภายนอกอาคาร
• สัมประสิทธิการสะท้อนแสง เทปสีขาวมีค่า 300 CPL เทปสีเหลือง มีค่า 250 CPL
• ขนาด หน้ากว้าง 10 ซม. ยาว 30 หลา (27 เมตร)
• เป็นเทปสาเร็จรูปที่มีการฝังเม็ดลูกแก้วในเนือ้ เทป สามารถสะท้อนแสงได้ มองเห็นในที่มืด เวลากลางคืนด้วยไฟหน้ารถ ไฟฉาย
• เทปมีกาวในตัว ติดตัง้ ง่าย ด้วยเครื่องมือช่างทั่วไป

หมุดสะท้อนแสง
การใช้งาน : เพื่อใช้แบ่งช่องการจราจร ที่จอดรถ ใช้งานได้ทั้งงานภายในและ ภายนอกอาคาร
• เลนส์สะท้อนแสงมีสีขาว และเหลือง ผลิตจากวัสดุโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักง่าย ผิวหน้าเรียบเป็นมัน ทาให้ฝุ่นไม่จับ
• มีให้เลือก 2 แบบ
o อลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาด 10 x 10 ซม. มีเดือย ใช้งานร่วมกับกาวอิพ็อกซี่ และทีมติดตัง้ ที่ชานาญ
o แบบวัสดุสังเคราะห์ชนิดพิเศษ ขนาด 9 x 10 ซม. ไม่มีเดือย มีกาวในตัว สามารถติดตัั้งได้ง่าย

เครื่องหมายนาทิศทาง
การใช้งาน : เพื่อช่วยนาทิศทางการจราจร โดยติดตัง้ บนขอบทาง ฟุตบาท ผนังหรือใช้เป็นอุปกรณ์แบ่งช่องที่จอดรถ ใช้งานได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร
• ส่วนสะท้อนแสงมีสีเหลืองฟลูออเรสเซนต์ ไดมอนด์เกรด ตามมาตรฐาน มอก. 606 -2563 แบบที่ 11
• ส่วนสะท้อนแสงผิวหน้าเรียบ เป็นมัน ลดการจับตัวฝุ่น ช่วยให้เห็นเครื่องหมาย ได้อย่างชัดเจนทัง้ กลางวันและกลางคืน หรือฝนตก
• มีให้เลือก 2 แบบ
o แบบทรงใบพัด ขนาด สูง 180 มม. หนา 6.5 มม. ส่วนที่เป็นก้าน 30 มม. ติดตัง้ โดยการเจาะฝังลงในพืน้ ผิว ใช้งานร่วมกับกาวอิพ็อกซี่
o แบบเหลี่ยมทรงกว้าง 100 มม. ยาว 100 มม. สูง 150 มม. ติดตั้งโดยการใช้ปุ๊ก ทั่วไป