การดูแลรักษาฟิล์มติดอาคาร หลังการติดตั้ง

การดูแลรักษาฟิล์มติดอาคาร หลังการติดตั้งฟิล์มกระจกอาคาร

  • ไม่ควรใช้ผ้าที่ความหยาบ แข็ง รวมถึงวัสดุที่มีความคมในการขัดทำความสะอาด เช่น แปรง สก๊อตไบรท์ หรือน้ำยาเช็ดกระจกที่มีแอมโมเนียเป็นส่วนผสม
  • หลังจากการติดตั้งฟิล์มติดอาคาร ฟิล์มกรองแสงอาคาร ควรหลีกเลี่ยงการเช็ดกระจก เป็นเวลาประมาณ 30 วัน
  • ใช้ผ้าที่มีลักษณะนุ่ม กับสบู่ชนิดอ่อน เช็ดทำความสะอาดบนผิวฟิล์ม
  • การเช็ดทำความสะอาดทกครั้ง ควรดูผ้าที่นำมาเช็ดทำความสะอาดฟิล์ม ว่าไม่มีสิ่งสกปรก ฝุ่น หรือทราย ติดที่ผ้า เนื่องจากอาจทำให้คุณสมบัติของสารเคลือบเนื้อฟิล์มได้รับความเสียหายได้
  • ฟิล์มหลังจากติดแล้ว ระยะเวลาการอยู่ตัวของฟิล์ม อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของฟิล์มและคุณภาพของฟิล์มที่ติด ซึ่งปัจจัยภายนอก เช่น ความชื้นในอากาศอุณหภูมิ คราบความชื้นอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่จะแห้งและหายไปเอง