Gracedis ผู้นำฟิล์มติดอาคาร 3M ดำเนินการติดฟิล์ม Life สุทธิสาร

Gracedis ผู้นำฟิล์มติดอาคาร 3M ดำเนินการติดฟิล์ม Life สุทธิสาร

Gracedis  รับงาน Life คอนโด สุทธิสาร โดยช่างผู้ชำนาญการด้านการติดตั้ง รับประกันนานถึง 10 ปี จำนวน 100 ห้อง ส่งมอบห้อง /72 ห้อง ที่ลงทะเบียน 18 rooms ที่ วัดพื้นที่