3M Window Films

3M คิดค้นฟิล์มติด อาคาร กระจกหน้าต่าง บ้าน เมื่อ 50 ปีที่ แล้วและเราใช้เวลาห้าทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีกาวและฟิล์มอาคาร ของเราจะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ทุกวัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ฟิล์มชนิดต่าง ๆ ให้สูงขึ้น